Äventyrarna

Äventyrarna träffas måndagar mellan
18:30 och 20:00
Ledare: Christer

I Äventyrsscouterna arbetar man mycket i patrullen.
Varje medlem i patrullen har en uppgift. Patrullen
väljer sin patrulledare. Han eller hon ser till att patrullen
fungerar tillsammans. Äventyrsscouterna träffas som regel
en gång i veckan och då i scoutlokalen. Någon eller några
gånger per termin har man hajk eller övernattning. Varje
verksamhetsår avslutas som regel med ett sommarläger. Då
får man chansen att visa upp vad man lärt sig under
höst, vinter och vår.

12-15 år

Vill du prova på scouterna?

Maila johan @ lks.se

Landskrona Scoutkår

Copyright © 2017

Simon Karlsson

Erik Nilsson