Föräldraföreningen

Föräldraföreningen i Landskrona Scoutkår har till
uppgift att vara en länk mellan scouter och föräldrar.
Vi ska hjälpa till och stötta scouter och ledare i deras arbete.
Vi har också någon typ av aktivitet där
föräldrar, scouter och syskon har möjlighet att närvara.

För mer information kontakta:

Ordförande:
Claes Persson
Tel: 0418-221 48
Mobil: 0703-480098
E-post: claes.persson @ lks.se

Föräldraföreningens styrelse:

Ordförande:
Claes Persson

Sekreterare:


Kassör:
Uwe Puls

Ledamöter:
Jonas Ekelund


Suppleant:


Revisor:
Anders Garpvall
Anna-Karin Prahl

Revisorssuppleant:
Göran Påander

Kårrepresentant:
Johan Persson

Landskrona Scoutkår

Copyright © 2018

Simon Karlsson


Erik Nilsson