Spårarna

Spårarna träffas på måndagar mellan 18:00 och 19:30
Ledare: Alexandra, Tim, Carolina och Alex

Redan i Spårarscouterna börjar vi arbeta med patruller.
Patrullen är en praktisk grupp som kan fungera i lekar
och tävlingar. Genom leken lär vi oss mycket av det vi behöver
kunna för att vara ute i naturen. Som Spårarscout får du
som regel vara med på din första övernattning.

Årskurs 2-3

Vill du prova på scouterna?

Maila info @ lks.se eller ring Johan på 0704-826039

Terminsprogram kommer finnas här!

Landskrona Scoutkår

Copyright © 2018

Simon Karlsson

Erik Nilsson